Default Header Image

Publicaţii

Lucrări publicate în limba romînă

Manual:

 1. Dumitraș, V., Dediu, I., Cîrstea, N. „Managementul  sanitar  în  campanie”, Chişinău:Medicina, 2009. 256 p.

Compendiu:

 1. Dumitraș, V., Dediu, I., Cîrstea, N., Grigorean D., Cebotar D. „Managementul  medical al dezastrelor”, Chişinău: Medicina, 2010, 194 p.
 2. Cîrstea, N., Cebotar D., Dumitraș, V. „Toxicologia militară”, Chișinău: CEP Medicina, 2013 (Tipogr. AȘM) – 376 p.
 3. Dumitraș, Grigorean D., V., Dediu, I. „Bazele organizării aprovizionării trupelor cu materiale medicale în timp de campanie”, Chişinău: Medicina, 2016, 111 p.

Elaborarea metodică:

 1. Dumitraș,  V., Russu,F. „Pregătirea  militară:Material didactic”, Chişinău:Medicina, 2011, 68 p.
 2. Cîrstea, N., Cebotar D., Dumitraș, V. „Fiziopatologia intoxicațiilor exogene acute”, Chișinău: CEP Medicina, 2013 – 148 p.
 3. Dumitraș, V., Cîrstea, N., Cebotar D. „Bazele protecției medicale de arma chimică”, Chișinău: CEP Medicina, 2013 – 40 p.

Monografie:

 1. Dumitraș, V. „Măsurile de tratament şi evacuare la trupe în campanie”, Chişinău: Tipografia USMF “Nicolae Testemiţanu”, 1996, 79 p.

Ghid practic:

 1. Ciobanu, Gh., Pîsla, M., Gornea, F., Dumitraș, V. „Ghidul Naţional privind triajul medical în incidente soldate cu victime multiple şi dezastre”. Chişinău, 2010, 36 p.

 

Lucrări publicate în limba rusă

Учебное пособие:

 1. Кырстя Н., Чеботарь Д., Думитраш В. „Токсикология боевых отравляющих веществ и других токсических соединений смертельного действия”, Кишинэу, 2013.
 2. Думитраш В., Дедю И., Григорян Д. „Основы организации медицинского обеспечения войск в военное время”, Кишинэу, 2014.
 3. Думитраш В., Дедю И., Кырстя Н., Григорян Д., Чеботарь Д. „Основы организации медицинского обеспечения пострадавших при катастрофах и чрезвычайных ситуациях”, Кишинэу, 2016.