Default Header Image

Cercetare

Direcţiile  de cercetare ale catedrei sunt orientate spre optimizarea asigurării medicale cu trupe în campanie şi asistenţei medicale pe timp de pace cât şi la lichidarea consecinţelor medicale ale dezastrelor.

A fost susţinută teza de doctor în ştiinţe medicale la tema:“Argumentarea ştiinţifică a sistemului de tratament şi evacuare la trupele  Armatei Naţionale în campanie”,  Vasile Dumitraş, 1995.

De asemenea, au fost susţinute tezele de masterat 3 ( trei). La catedră îşi fac studiile 3 ofiţeri medici în activ (conducător de masterat V. Dumitraş), care a fost şi consultant ştiinţific la teza de doctor cu tema “Argumentarea sistemului de aprovizionare farmaceutică a Forţelor Armate ale  Republicii Moldova” E. Bernaz (2007).

Colectivul catedrei în ultimii cinci ani de activitate a elaborat şi publicat peste 30 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv manuale, compendii, ghiduri, indicaţii metodice pentru profesori, studenţi şi rezidenţi.

Catedra, în activitatea sa, colaborează cu instituţiile medico-militare şi militare ale Armatei Naţionale, care sunt şi baze de instruire pentru studenţi şi rezidenţi, cât şi cu Institutul medico-militar din Bucureşti (România), Instituţia Federală de stat centrul rus de medicină de dezastru  «Защита» Moscova, Federaţia Rusă şi participă la forurile ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale.