Default Header Image

Scurt istoric

Odată cu fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, în 1945, a fost constituită Catedra militară. Primul şef de catedră a fost A. V. Carpicov, colonel doctor.

Ulterior, şefi de catedră au fost:

1946-1947 – A. A. Velichii, colonel medic docent;
1947-1957 – I. I. Platoci, colonel medic;
1957-1964 – I. E. Arhipenco, colonel medic;
1964-1970 – N. F. Mocealov, doctor în ştiinţe medicale;
1970-1977 – P. Sorochin, colonel medic;
1977-1986 – A. C. Ţurcan, colonel doctor;
1986-pînă în prezent – Vasile Dumitraş, doctor în științe medicale, colonel medic(r).
În legătură cu destrămarea Uniunii Sovietice și obținerea independenței Republicii Moldova, începând cu 1 noiembrie 1991 catedra a fost desființată. În anul 1992, la inițiativa rectorului universității, L. Cobîleanschii, și a colonelului medic, V. Dumitraș, și după coordonarea cu Ministerele Apărării și Sănătății și alte ministere, prin Hotărârea de Guvern nr. 257 din 14 aprilie 1992 a fost constituită Catedra de medicină militară și extremală.

Prin ordinul Ministrului Apărării al Republicii Moldova, coordonat cu rectorul universității, șef de catedră a fost numit Vasile Dumitraş, care a început elaborarea materialelor didactice și constituirea bazei tehnico-materială a catedrei.

Până în anul 2001 instruirea medico-militară și în domeniul managementului sanitar al dezastrelor pentru studenții de la toate facultățile se efectua în mod obligatoriu, decernându-se, după absolvirea Universității, gradul primar de ofițer medic în rezervă.

În conformitate cu ordinul comun al Ministerului Apărării și Ministerului Sănătății nr. 191/217 din 2001, catedra a trecut în subordinea Universității, iar instruirea a fost organizată în două etape: universitară (în mod obligatoriu) și postuniversitară (în mod benevol). Cadrul profesoral-didactic a fost selectat prin concurs. În cadrul instruirii postuniversitare are loc formarea ofițerilor medici în rezervă, precum și perfecționarea prin masterat și doctorat.